MİSYONUMUZ


KKTC Dış Basın Birliği (TRNC Foreign Press Association), üyelerinin haklarını korumak, sosyal ve mesleki ilişkilerini geliştirmek, yerli ve yabancı basın mensupları arasında dayanışma sağlamak amacıyla 15 Şubat 1992 tarihinde kurulmuştur.
Birliğin öncelikli hedefi, üyelerinin gazetecilik mesleğini özgürce icra edebilmeleri için çaba göstermek, iletişim özgürlüğünün kamusal aracı olan basın özgürlüğünün tüm kurumlarıyla yerleşmesini sağlamak üzere faaliyet göstermektir.
Üyelerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleklerini en iyi koşullarda yapabilmeleri için çaba sarf etmek birliğin öncelikleri arasındadır.
Ülke dışında yayın yapan basın yayın organlarının çalışanlarını bir araya toplanmak için teşvik etmek, mesleki uygulamaların gazetecilik meslek onuruna yakışır biçimde yapılması için üyelerine rehberlik etmek, birliğin görevlerindendir.