VİZYONUMUZ


Gazetecilik varlığını bağımsızlığından alır. KKTC Dış Basın Birliği de hem tüzel kişilik olarak hem de temsil ettiği üyeler adına bu ilkeyi benimsediği mesleki ilkeler arasında ilk sıraya koyar.
Birliğin hedefi mesleki uygulamaları hep bir adım öne taşıyabilmek ve üyelerinin daha iyi bir meslek mensubu olmasına katkı sağlamaktır.
Dış Basın Birliği bu hedefine ulaşmak için hem yurt içinde hem de yurt dışında meslek örgütleri ile işbirliğini hedefler.
Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile de üyelerine daha iyi bir mesleki ortam yaratmayı görev edinir.
Onların kişisel gelişimleri için de her türlü eğitim olanağını onlara sağlamak için fırsatlar yaratır.
Uluslararası meslek örgütlerine üye olarak KKTC’de çalışan üyelerinin uluslararası alanda temsil edilebilmelerini sağlar.