ÜYELERİMİZ


KİMLER ÜYE OLABİLİR

TÜZÜK MADDE 4: ÜYELİK

Birliğin asil, fahri ve şeref üyesi olmak üzere üç tür üyesi vardır. Fahri ve Şeref üyeleri Yönetim Kurulu’ na seçilemez, seçim için oy kullanamazlar. Bunun dışındaki tüm faaliyetlere katılır, birliğin imkanlarından yararlanabilirler.

(4.1) Asil Üyelik; Türkiye ve yabancı ülke basın kuruluşlarının ( TC Radyo Televizyon Üst Kurulu ile TC Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Türkiye Basın İlan Kurumu tarafından akredite olmuş, Kabul görmüş) Gazete, Dergi, Radyo, Televizyon, Ajans v.b. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde görevlendirdiği ve görev sahasında yasalar çerçevesinde ikamet eden yerli ve yabancı uyruklu gazeteciler bağlı bulundukları kuruluşlardan yetkili olduklarına dair belge sunmaları halinde asil üye olabilirler. Asil üye olmak ve bu niteliği sürdürmek için aşağıdaki koşulları taşımak gerekir.

a. 18 yaşını bitirmiş olmak
b. Kısıtlı Olmamak.
c. Hukuksal Cezalar almamış olmak, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli ihlas, ya da benzeri yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve genelde kötü şöhretli olarak tanınmamak.
d. Askeri hizmetini yapıyor olmamak.

(4.2) Fahri Üyelik; Medya alanındaki hizmet ve başarılı çalışmalarından ötürü en az 1 Yönetim Kurulu Üyesi ile 5 üyenin yazılı önerisiyle fahri üyeliğe aday gösterilebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Fahri Üye Adaylığının üyeliğini karara bağlar. Dış Basın Birliği’ ne Asil Üye olma hakkı sağlayan görevin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ise üyenin Asli Üyeliği bir yıl bekleme süresi sonunda, ilk Genel Kurul oturumunda görüşülerek Fahri Üyeliğe dönüştürülür.

(4.3) Şeref Üyeliği; Yönetim Kurulu’ nun Şeref Payesi vermek istediği kişiler Şeref Üyesi olabilirler.

(4.4) Üyeliğe Girme; Asil üye olmak isteyen adayın 2 Asil Üye tarafından önerildiğine dair imzalı fotoğraflı başvuru formunu Genel Sekreterlik 7 gün süreyle Birlik Lokali’ nde ilan eder. Süre dolunca Asil Üyelik için gerekli maddi nitelikleri taşıyan adayların başvuruları Yönetim Kurulu’ nca karara bağlıdır.
ÜYE BAŞVURU FORMU