dbb_uyeler
Dış Basın Birliği (DBB), KKTC' de görev yapan yabancı basın mensuplarının, tek örgütlü kuruluşu olarak 15 Şubat 1992 tarihinde kurulmuştur. Dış Basın Birliği Kurucu heyetinde ve ilk yönetim kurulunda; Özer Hatay (Başkan), Metin Çetin (2.Başkan), Ahmet Yabuloğlu (Genel Sekreter), Akay Cemal (Dış İlişkiler Sekreteri), Asım Arslan (Sayman) görev aldı. DBB' nin ilk genel kurulu ise 30 Nisan 1992' de yapıldı ve başkanlığa Özer Hatay seçildi.
Dış Basın Birliği, KKTC'de görev yapan Türkiye ve diğer ülkelerden gelen basın mensuplarını temsil etmektedir. Birliğimiz başta üyelerinin daha sağlıklı iş koşulları altında çalışmalarına ortam sağlamak üzere üyelerinin haklarını korumak misyonunu üstlenmiştir.